top of page

Certifikáty

Rozmazané modré
Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že jsme se zapojili do projektu „ZELENÁ ŠKOLA“, který je zaměřen na sběr drobného elektroodpadu. V šatně před ředitelnou je umístěn sběrný box.
Do sběrného boxu patří:
 1. Drobné domácí elektrospotřebiče (žehlička, fén, holící strojek, hodinky, budík, váha…)
 2. Kancelářská technika ( myš,  klávesnice, kalkulačka, počítačové komponenty, notebook..)
 3. Elektronika ( rádio, videokamera, mobilní telefon, fotoaparát…)
 4. Lékařské přístroje ( elektr. teploměr, tlakoměr…)
 5. Drobné kuchyňské elektrospotřebiče ( rychlovazná konvice, ruční mixér, fritovací hrnec, toustovač…)
 6. vybavení pro sport a volný čas ( tachometr, GPS navigace…)
 7. Nářadí (vrtačka, pila, bruska…)
 8. Hračky ( elektrický vláček, autíčko, videohra…)
 9. Baterie, CD a DVD
 10. Kompaktní zářivka, tonery ( nutno před uložením zabalit)
​​
Do sběrného boxu nepatří:
 1. Diskety, VHS a audiokazety
 2. Velká elektrozařízení, která se do boxu nevejdou
Škola přátelská dětem s alergií a astmatem
Tento slogan je oprávněná používat Mateřská škola na Jesenické ulici, která se zapojila do celorepublikového projektu „7A -7X o alergii a astmatu pro školu. Projekt vychází  ze strategie  Světové Zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století, z vládního dokumentu  ČR Zdraví21 a Úmluvě o právech dítěte. Projekt svým zaměřením plně respektuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání a ,mimo jiné, napomáhá k dosažení jednoho z cílů vzdělávání, učí děti aktivně rozvíjet a chránit své zdraví a být za ně zodpovědný.
 
Na péči o alergické a astmatické děti by se měli podílet všichni, kteří se o děti starají a jsou jim nablízku, tedy rodiče, lékaři i pedagogové. Studie o výskytu alergických onemocnění potvrzují známá fakta, že tato onemocnění jsou velmi častá a stále jich přibývá. Vzhledem k tomu, že děti tráví spoustu času v mateřské škole, je  pro ně důležité mít kolem sebe učitelky, které dovedou pochopit jejich problémy, dovedou správně reagovat na projevy nemoci, jak se zachovat v případě anafylaktické reakce, dokáží ji rozpoznat a v neposlední řadě se snaží provádět prevenci ke zmírnění potíží.
Kolektiv učitelek z MŠ Jesenické absolvoval speciální metodický seminář, který je součástí projektu  a na základě splnění dalších podmínek, byl naší MŠ udělen certifikát „Škola přátelská dětem s alergií a astmatem“
Co to znamená pro rodiče a jejich děti, které navštěvují naši mateřskou školu ? 
 • fundovaný přístup pedagogů k dětem trpícím alergiemi, astmatem a ekzémy
 • jsme schopni respektovat režimovou potřebu alergika
 • vést dítě k pravidelnému dodržování režimových opatření
 • v případě akutních problémů poskytnout dětem první pomoc i v případě anafylaktické reakce
 • možnost podání léků, inhalace pokud to zdravotní stav dítěte vyžaduje
 • možnost individuálního osobního plánu pro zvládnutí astmatu
 • možnost poskytnout úlevu nebo absenci v činnostech v závislosti na aktuálním zdravotním stavu dítěte, které má zrovna potíže
 • možnost používat vlastní (nedráždivé) mýdlo, krémy apod.
 • zvýšená informovanost rodičů o použitých ingrediencích v rámci stravování dítěte v MŠ ( rodič tak může včas reagovat na přítomnost alergenů)
 
Ve školách chybí informace o tom, co to alergie je a jaké může mít projevy. Jako alergii označujeme nepřiměřenou reakci imunitního systému, při které se organismus brání některým látkám, které jsou jinak v prostředí zcela běžné. Učitelé tráví s dětmi spoustu času, měli by být o alergiích ( alergická rýma, průduškové astma, atopický ekzém, alergie na potraviny, alergická reakce po bodnutí hmyzem, anafylaktická reakce ) dobře informováni. Schopnost učitele správně si poradit s akutními stavy  může dokonce zachránit život ohroženého dítěte.
Splněním podmínek a proškolením pedagogů jsme se zařadily do Sítě škol přátelských k dětem s astmatem a alergií.
bottom of page