top of page

Broučci

III. oddělení Broučci se nachází v prvním patře hlavní budovy mateřské školy, kapacita tohoto oddělení je max. 28 dětí. Třída je vybavena stolečky, kde děti stolují, kreslí, pracují a hrají si, dále také kuchyňským koutkem s dětskou kuchyňkou a sedací soupravou. Pro děti jsou zde umístěny police, které jsou rozlišeny obrázky. Ty slouží pro odkládání soukromých věcí dětí. Ve třídě je také meteorologický koutek s aktuálními informacemi o počasí, kalendář, se kterým pracují děti.

Dále se zde nachází herna s klavírem, kde děti cvičí, pracují v rámci hudebně pohybových a hudebních činností, hrají si zde v rámci spontánních činností. Mimo jiné je zde umístěna také interaktivní tabule, která je využívána nejen při vzdělávání dětí, ale také při hudebně pohybových činnostech a při odpoledním klidu např. sledování pohádky. Herna také funguje jako lehárna pro odpolední klid. Třída i herna jsou vybaveny hračkami a pomůckami, které jsou určeny pro děti od 5 let věku. Je zde také malá kuchyňka, která slouží pro výdej stravy.

Toto oddělení navštěvují děti od 5 let věku.

bottom of page