top of page

Povinné informace

Identifikační údaje o škole, informace dle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím
 • Název zařízení: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448,okres Bruntál, příspěvková organizace
 • Sídlo: Jesenická 448, 793 26 Vrbno pod Pradědem
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • Zařazení do rejstříku škol: 01.01.2002
 • IČO: 70947520
 • OR u KS Ostrava, oddíl PR,vložka 498
 • IZO ředitelství: 600131459
 • Typ školy: celodenní provoz
 • Kapacita školy: 84 dětí
 • Provozní doba: 05:30 hod.- 15:30 hod.
 
Kontakty
 
 • Bankovní spojení: Komerční banka 86- 5358860227/0100
 
 • Součástí školy: Školní jídelna, vedoucí- Pavlína Lesniaková, ml.
 • Ředitel zařízení: Pavlína Lesniaková, Dvořákova 468, 793 26 Vrbno pod Pradědem, jmenovaná radou města Vrbna pod Pradědem v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na základě svého usnesení č. 1557/59/2017 ze dne 27.9.2017 do funkce ředitelky Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace s účinností od 01. 10. 2017.
 • Předmět činnosti mateřské školy: předškolní vzdělávání dle § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalšími souvisejícími právními normami
 • Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO: 00296457
 
Zákonné normy
 • Zákon  č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.                                                       
 • Zákon č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících  ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení  ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • Stanovení trvalé výjimky z počtu dětí ve třídě -  dle § 3 odst. 4 vyhl. 35/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů: ANO
bottom of page