top of page

Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Mateřské školy Jesenická, Vrbno pod Pradědem, příspěvkové organizace (dále jen „organizace“), popis používaných nestandardních formátů dat, kontakt na technického správce webu.  

Organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.msjesenicka.com.    

Stav souladu 

Tato stránka vyhovuje ve vysoké míře požadavkům kladeným Vyhláškou č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou (zvýrazněním). 

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.

  • DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. 

  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

  • Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX. I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky autora dokumentu (jeho jméno je uvedeno u každého dokumentu) a domluvte s ním zaslání souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23. 1. 2020.  Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu. 

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce webu – janvavrik@icloud.com.    

 

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u této části internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na orgán určený pro prosazování vašich práv (MV ČR, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4; email:  pristupnost@mvcr.cz ). 

 

Ve Vrbně pod Pradědem dne 23. 1. 2020

 

Pavlína Lesniaková, ředitelka

bottom of page